Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 16. aprīlī parakstīja nodomu protokolu par futbola laukuma izveidi sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks, Salacgrīvā.

Plānotais 60x40 metru sintētiskā seguma laukums pašvaldības teritorijā sniegs iespēju tās iedzīvotājiem, klubiem un citiem interesentiem organizēt treniņu un sacensību nodarbības, kā arī veicinās profesionālā sporta, sabiedrības, skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs gan izglītības procesa ietvaros, gan ārpus izglītības procesa pašorganizēšanās ceļā.

"Futbola attīstība un masveidība reģionos ir vienlīdz svarīga gan mums kā organizācijai, kas aizstāv Latvijas futbola intereses, gan pašiem reģioniem, kuriem futbols ir kā lielisks palīgs ceļā uz savas sabiedrības un it īpaši jauniešu ievirzīšanu aktīvā dzīvesveidā. Mūsdienīga un pieejama infrastruktūra, kas rada drošu vidi visu interesentu iespējām izpaust savu mīlestību pret futbolu un sportu kopumā, iet roku rokā ar LFF mērķi vairot futbola pieejamību un iesaisti šajā sporta veidā," uzsver LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Paldies Salacgrīvas novadam par sadarbību un aktīvo dialogu, domājot par savu iedzīvotāju iespējām iesaistīties futbolā pēc iespējas vairāk un pēc iespējas labākos apstākļos!"

"Līgums par jaunu futbola laukumu ir nākamais solis atpūtas un sporta kompleksa Zvejnieku parks infrastruktūras attīstībā," uzskata Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. "Tas ir Eiropas nozīmes kultūras, atpūtas un sporta centrs, kurā mēs šobrīd realizējam vairākus projektus, un ir patīkami saņemt atbalstu no Latvijas Futbola federācijas."

"Kvalitatīvs sintētiskā seguma futbola laukums paildzinās futbola treniņu sezonu ārā, svaigā gaisā un atbrīvos skolas sporta zāli pārējiem sporta veidiem," pārliecināts ir Salacgrīvas novada priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns. "Ar Latvijas Futbola federāciju mums ir izveidojusies laba sadarbība. Šis parakstītais līgums un jaunais laukums ir viens no soļiem turpmākajā Zvejnieku parka attīstībā."

Objekta izveides laikā LFF apņemas bez maksas konsultēt pašvaldību, piegādāt un ieklāt jaunākās paaudzes sintētisko futbola segumu un piešķirt futbola vārtus. Savukārt pašvaldība apņemas nodrošināt futbola laukuma pamatnes izbūvi un apgaismojumu. Visu nepieciešamo darbu uzsākšana paredzēta jau šogad ar mērķi laukuma seguma uzklāšanu realizēt līdz 2020. gada maijam.

---

Latvijas Futbola federācija
Salacgrīvas novada pašvaldība