Kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēde notiks otrdien, 16. aprīlī, plkst. 10:00 Elektrum Olimpiskajā centrā.

LFF valdes sēdes darba kārtība:

  • LFF gada pārskata apstiprināšana;
  • Ziņojums par LFF Finanšu nodaļas funkcionālā audita uzdevumu un darba plānu;
  • Diskusija par LFF ilgtermiņa budžeta projektu;
  • Potenciālo revīzijas sabiedrību kandidātu izvērtēšana 2019. gada LFF pārskata revīzijai;
  • Ziņojums par MTC Staicele gada pārskatu;
  • Ziņojums par LFF 2018. gada 18. decembra valdes sēdes protokola Nr.16 lēmumu Nr.1.1. līdz 1.9. izpildi par MTC Staicele saistītajiem jautājumiem, kā arī citu MTC Staicele jautājumu virzību;
  • 2019. gada LFF statūtu projekta un biedru iesūtīto komentāru izskatīšana;
  • LFF biedru saraksta revīzija un tās rezultātu apstiprināšana;
  • Dažādi.