Latvijas Futbola federācija (LFF) ir vienojusies par sadarbību ar Latvijas Universitāti (LU), kas patlaban plāno Torņkalna akadēmiskā centra attīstību. Sadarbība notiek studiju programmu izstrādē un sabalansētas sporta infrastruktūras attīstībā. Plānots, ka Torņkalna akadēmiskajā centrā varētu tapt moderna piepūšamā halle ar futbola laukumu, kas dotu iespēju studentiem komfortablos apstākļos nodarboties ar masveidīgāko sporta veidu Latvijā.

"Sadarbība ar Latvijas Universitāti mums ir svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs redzam pietiekami ambiciozu mērķi ar laiku attīstīt starpdisciplināru programmu bloku, kurā ietvertā sporta treneru apmācība atbilst mūsu federācijas vēlmei redzēt izglītotus speciālistus. Ja LU Akadēmisko centru Torņkalnā papildinās moderna piepūšamā halle, tad tā būs laba mācību bāze, kas ļaus gūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas," skaidro LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Kopīgi ar LU ir izstrādāta pirmā līmeņa augstākās izglītības programma sporta treneriem ar specializāciju futbolā, kas šobrīd ir iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā licencēšanai. Federācija ir apņēmusies programmai piesaistīt futbola speciālistus. Turklāt programmai ir liela nozīme tieši reģionālajā aspektā, jo LU filiālēs visā Latvijā futbola treneriem būs iespēja pilnveidoties, savukārt interesentiem - iegūt sporta trenera kvalifikāciju.

Pašmāju treneru sagatavošana ir viena no LFF prioritātēm un tāpēc ļoti būtiski veidot sadarbības, kas nodrošina atbilstošas izglītības pieejamību un labus darba apstākļus. Tieši tāpēc LFF un LU sadarbības ietvaros tiek strādāts pie risinājuma, kas ļautu futbola treneriem vienlaikus iegūt gan valsts, gan LFF atzītu sertifikātu.

Savukārt ar Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekānu Gundaru Bērziņu ir pārrunāta iespēja veikt pētījumu par Latvijā notiekošo dažādu sporta veidu pasākumu ekonomisko ietekmi. Šāda analīze lieliski papildinātu pērn UEFA GROW programmas ietvaros veikto pētījumu par to, kā investīcijas futbolā ietekmē tautsaimniecību un sociālo jomu. Tajā secināts, ka atdeve no investīcijām var būt pat 15 reižu lielāka nekā ieguldītā summa.

"Jā, LFF patlaban ar pašvaldību un valsts atbalstu īsteno apjomīgu infrastruktūras programmu, kuras rezultātā viscaur Latvijā būs pieejami kvalitatīvi futbola laukumi. Taču jēga šīm investīcijām būs tikai tad, ja mēs spēsim panākt, ka tajos kūsā dzīvība un valda tīrs futbols," uzsver Gorkšs.

---

Foto: LU rektors I. Muižnieks, LFF prezidents K. Gorkšs un LFF ģenerāldirektors E. Pukinsks
Foto: LU Komunikācijas un inovāciju departaments