2019. gada 5. februārī
Rīga

LFF Disciplinārlietu komisijas sēdes protokols Nr. 2019/01

Piedalās:
Komisijas locekļi: J. Pavlovskis, V. Barkovs, J. Liepiņš
Komisijas sekretārs: A. Gaidels 

1. Par LFF Klubu licencēšanas noteikumu neizpildi no FK Spartaks puses

LFF Disciplinārlietu komisija, ņemot vērā sekojošus apstākļus:

1) 2019. gada 1. februārī notika LFF Klubu licencēšanas komisijas sēde saistībā ar lēmuma pieņemšanu par LFF-A licenču izsniegšanu dalībai 2019. gada Virslīgas čempionātā;

2) Attiecībā uz licences pretendentu FK Spartaks LFF Klubu licencēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt LFF-A licenci, taču tika konstatēts sekojošais:

  • FK Spartaks nav savlaicīgi nokārtojis saistības par 2018. gada sezonu saskaņā ar LFF Jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikuma p.8.2.8. Minētais punkts paredz kluba pienākumu veikt attiecīgu maksājumu par akadēmijas līmeņa kluba prasību neizpildi. Pamatojoties uz LFF Klubu licencēšanas noteikumu p.7, ar mērķi nodrošināt efektīvu licencēšanas kritēriju izpildi komisija rekomendē LFF Disciplinārlietu komisijai piemērot FK Spartaks Klubu licencēšanas noteikumu 7. paragrāfā iekļauto sankciju - aizliegumu veikt jaunu spēlētāju reģistrāciju, šim aizliegumam nepakļaujot spēlētājus, kuri tiek reģistrēti 2019. gada 24. janvāra sadarbības līguma ar JFC Skonto ietvaros;
  • Tāpat LFF Klubu licencēšanas komisija, iepazīstoties ar š.g. 31. janvāra vienošanos starp LFF un FK Spartaks par iepriekšminēto saistību atmaksas grafiku, rekomendē LFF Disciplinārlietu komisijai piemērot iepriekšminēto sankciju līdz pirmā maksājuma saņemšanai saskaņā ar vienošanās ietverto grafiku;
  • 2019. gada 5. februārī LFF Klubu licencēšanas administrācijā ir saņemts maksājuma dokuments no FK Spartaks, kas apliecina pirmā maksājuma veikšanu saskaņā ar 2019. gada 31. janvāra vienošanos starp LFF un FK Spartaks.

vienbalsīgi nolemj:

-   Ņemot vērā minētā maksājuma saņemšanu, nepiemērot FK Spartaks sankcijas par LFF Klubu licencēšanas noteikumu savlaicīgu neizpildi.