Latvijas Futbola federācija (LFF) 1. februāra rītā ir saņēmusi vairāku federācijas biedru iesniegumu par LFF ārkārtas kongresa sasaukšanu, vēstules saturam izsakot neuzticību LFF prezidentam Kasparam Gorkšam.

"Demisijas pieprasījums ir manu pretinieku atbilde uz manu vēlmi attīrīt futbolu no koruptīvām shēmām un netīriem darījumiem," situāciju skaidro LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Šogad esam pieņēmuši daudz kvalitatīvāk izstrādātu federācijas budžetu, skrupulozi izvērtējot katra projekta lietderību un pievienoto ilgtermiņa vērtību Latvijas futbolam. Attiecībā pret mūsu biedriem un sabiedrību esam atvērta un caurskatāma organizācija, kas skaidro savus lēmumus un to kontekstu. Tas attiecas gan uz finansiāliem jautājumiem, gan nacionālās izlases trenera atlasi, gan sacensību sistēmas reorganizāciju un attiecībām ar mūsu sadarbības partneriem."

"Man ir liela motivācija celt Latvijas futbolu jaunā līmenī un pārliecība, ka varu mainīt iepriekš ierasto darba kārtību. Padošanās provokācijām nav manā dienas kārtībā. Tajā ir tikai soļi un darbi Latvijas futbola kopējai ilgtermiņa izaugsmei," akcentē LFF prezidents.

Par tālāko saistībā ar saņemto iesniegumu LFF informēs pēc tā izskatīšanas.