Otrdien, 15. janvārī, kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēdē apstiprināts federācijas 2019. gada budžets 10 556 425 EUR apmērā.

Strādājot pie 2019. gada LFF budžeta, federācijas administrācija uzsver, ka tā izveidošanā ņemtas vērā visu Latvijas futbola attīstības segmentu intereses, vajadzības un LFF iespējas maksimāli lietderīgi izmantot esošo finansējumu, kā arī piesaistīt iepriekš neapgūtu starptautisko finansējumu. Rēķinoties ar augošajiem izdevumiem, kas rodas, palielinoties dažādo Latvijas izlašu spēļu skaitam un organizēto pasākumu klāstam, šīgada LFF budžets ticis optimizēts, piekopjot maksimāli efektīvu pieejamo līdzekļu izmantošanu visu futbola attīstības segmentu nodrošināšanai.

Nākotnes budžeta vajadzību nodrošināšanai LFF valde uzdevusi federācijas ģenerālsekretāram Edgaram Pukinskam izstrādāt ilgtermiņa federācijas budžetu trīs gadu termiņam, tajā paredzot izdevumu optimizēšanu attiecībā pret ieņēmumiem, lai ilgtermiņā tiktu nodrošināta budžeta sabalansētība. Vienlaicīgi ar LFF budžeta apstiprināšanu valde patur tiesības nākamajā tikšanās reizē budžetā veikt korekcijas, ja tām būs atbilstoša nepieciešamība.

Kontekstā ar LFF 2019. gada budžetu skatot arī LFF un biedrības Latvijas Futbola Virslīga sadarbības līguma piedāvājumu un biedrības izvirzītās prasības, LFF valde aicina biedrības Latvijas Futbola Virslīga valdi, kā arī Virslīgas klubu vadības pārstāvjus uz tikšanos nākamajā LFF valdes sēdē 11. februārī, lai vienotos par stratēģiskās sadarbības principiem attiecībās starp LFF un biedrību Latvijas Futbola Virslīga.

Turpinot izvērtēt mācību un treniņu centra Staicele darbību, LFF sper nākamos soļus, analizējot iepriekš veiktajā bāzes juridiskajā, finansiālajā un sportiskajā auditā konstatētās nepilnības. Valde tika informēta, ka LFF vadība paredzējusi tikšanos ar Alojas novada domi, lai pēc iepriekš bāzes vadībai izvirzītajām prasībām izdiskutētu bāzes uz Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas nākotni, kā arī īstenotu LFF izraudzīta prokūrista apstiprināšanu.

LFF valde apstiprināja vairākus gaidāmās sezonas sacensību reglamentus (Virslīgai, 1. līgai A, 1. līgai B, 2. līgai, Latvijas kausam), kā arī Disciplināro reglamentu un tā pielikumu, kuru galējās redakcijas pieejamas ŠEIT.