Latvijas Futbola federācija (LFF) izsludina konkursu uz tiesnešu fiziskās sagatavotības instruktora/-es amatu. Pieteikšanās iespējama, līdz 2019. gada 13. janvārim (ieskaitot) sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi info@lff.lv.

Galvenie tiesnešu fiziskās sagatavotības instruktora pienākumi:

 • Jābūt kvalificētam fiziskās sagatavotības instruktoram, kuram jāsaprot specifika darbam ar futbola, telpu futbola un pludmales futbola tiesnešiem un asistentiem;
 • Strādā ciešā sadarbībā ar LFF Tiesnešu nodaļu un UEFA koordinatoru;
 • Plāno un organizē fiziskās sagatavotības nodarbības visu līmeņu tiesnešiem, ņemot vērā futbola tiesāšanas specifiku;
 • Plāno un organizē fiziskās sagatavotības testus visu līmeņu tiesnešiem;
 • Plāno un organizē elites līmeņa tiesnešu un asistentu fiziskās sagatavotības monitoringu, izmantojot sirds ritma monitoringu (Polar u.c.);
 • Plāno un organizē nodarbības traumatisma profilaksei (UEFA 20+);
 • Plāno un organizē tauku satura procenta pārbaudi organismā tiesnešiem un asistentiem;
 • Nosaka fiziskās sagatavotības standartu un reālo sistēmu reģionos;
 • Koordinē ar reģionālajiem tiesnešu koordinatoriem fiziskās sagatavotības darbu, vismaz reizi gadā tiekas ar reģionālajiem tiesnešu koordinatoriem informācijas par fizisko sagatavotību, novitātēm, UEFA kursos saņemtās informācijas nodošanai;
 • Izsūta konkrētus fiziskās sagatavotības plānus tiesnešiem, reģionālajiem tiesnešu koordinatoriem;
 • Uztur sakarus ar UEFA koordinatoru, nosūta FIFA, Virslīgas, sieviešu futbola, telpu futbola, pludmales futbola tiesnešu un asistentu fiziskās sagatavotības testu rezultātus;
 • Seko visu elites tiesnešu un asistentu formai un nepieciešamības gadījumā palīdz ar individuālām treniņu programmām;
 • Iesniedz fiziskās sagatavotības testu, sirds ritma monitoringa, tauku satura procenta organismā un citu pārbaužu rezultātus LFF Tiesnešu nodaļai un UEFA koordinatoram;
 • Apmeklē fiziskās sagatavotības kursus, UEFA fitnesa instruktoru kursus;
 • Uztur atbilstošu latviešu un angļu valodas pārvaldīšanas līmeni (mutiski un rakstiski).