Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs šonedēļ parakstījis sadarbības memorandu ar AS PN Project padomes priekšsēdētāju Aivaru Abromaviču (Aivaras Abromavičius), kas paredz izvērst ilggadēju sadarbību Preses nama teritorijas futbola laukuma un tam piegulošās sporta infrastruktūras objektu izveidē un uzturēšanā, radot visai sabiedrībai pieejamu un maksimāli izmantojamu sporta vidi. Futbola laukumu paredzēts izveidot mūsdienīga biznesa kvartāla projekta attīstīšanas ietvaros.

LFF prezidents Kaspars Gorkšs: "Viens no mūsu mērķiem ir Latvijā attīstīt Grassroots futbolu, dodot iespēju ikvienam bērnam, jaunietim un pieaugušajam neatkarīgi no viņa vecuma, nodarbošanās un sportiskā līmeņa spēlēt futbolu. Bez piemērotas infrastruktūras tas diemžēl nav iespējams. Tādēļ mums ir prieks būt daļai no šāda unikāla projekta un no savas puses darīsim visu, lai tas izdotos un futbols Latvijā kļūtu vēl populārāks. Manuprāt, šis ir lielisks piemērs, kā uzņēmēji ar sociāli atbildīgu pieeju palīdz visai sabiedrībai kļūt labākai."

Aivars Abromavičs, AS PN Project padomes priekšsēdētājs: "Attīstot savus projektus, mums vienmēr bijis svarīgi tajos iekļaut arī papildu ieguvumus gan sabiedrībai, gan apkārtējai videi. Futbola laukuma izveide, manuprāt, piešķirs papildu sabiedrisko nozīmīgumu un pievienoto vērtību visam Preses nama biznesa kvartālam. Ņemot vērā šādu infrastruktūras objektu sarežģītību gan būvniecības, gan uzturēšanas procesā, esam piesaistījuši augstākā līmeņa arhitektus un arī vienojušies par ilgtermiņa sadarbību ar Latvijas Futbola federāciju."

Parakstītais sadarbības memorands projekta ietvaros paredz arī popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Latvijas sabiedrībā, palielināt futbola popularitāti bērnu, jauniešu, amatieru un iesācēju vidū Latvijā, kā arī veidot futbola tēlu kā aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju un visiem sabiedrības slāņiem piemērotu sporta veidu.

Šobrīd visas Preses nama teritorijas attīstības projekts, tostarp arī futbola infrastruktūras plāns, atrodas izstrādes stadijā un atsevišķi tajā ietvertie risinājumi var mainīties. Paredzēts, ka pilna izmēra futbola laukums, kuru nepieciešamības gadījumā varēs sadalīt pat sešos mazākos treniņa laukumos, atradīsies uz multifunkcionālās ēkas jumta, kas būs visā Baltijas mērogā unikāls risinājums. Plānots, ka futbola laukums un tam piegulošā infrastruktūra būs piemēroti visu vecumu futbola entuziastiem, amatieriem, iesācējiem un treniņa apstākļos arī profesionāļiem.

Preses nama teritorijas apbūves koncepta autors ir arhitekts Andris Kronbergs un SIA ARHIS Arhitekti. Pirmajā projekta attīstības posmā līdz 2022. gadam paredzēts izbūvēt mūsdienīgu biroja kompleksu, tirdzniecības telpas ar futbola laukumu uz jumta un Holiday Inn viesnīcu, kas būs pirmā InterContinental Hotels Group viesnīca Latvijā.

SIA ARHIS Arhitekti arhitekts Andris Kronbergs: "Kvalitatīvas pilsētvides radīšanā īpaša nozīme ir funkcionālās daudzveidības veidošanai, veicināšanai un publisko ārtelpu attīstīšanai. Ķīpsalas teritorijas dienvidu zonas, kas veidojas par Rīgas jauno darījumu centru, attīstības kvalitātei minēto principu ieviešanai ir būtiska nozīme. Publisko ārtelpu - ielu,  laukumu un citu teritoriju ap un starp ēkām - iekārtojuma kvalitāte, kā arī ēkas jumta līmeņa attīstīšana par daudzfunkcionālu, publiski pieejamu, aktīvu, ar sporta un atpūtas funkcijām saistītu zonu ir svarīgs ieguldījums šo principu ieviešanā."