Trešdien, 21. novembrī, Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" valdes loceklis Elmārs Martinsons parakstīja nodomu protokolu par sadarbību futbola un Daugavas stadiona infrastruktūras attīstībā.

Nodomu protokols paredz kopīgi veicināt pastāvīgu un mērķtiecīgu futbola attīstību Latvijā un uzlabot Daugavas stadiona infrastruktūru.

Trīspusējās sadarbības mērķis ir futbolam stadionā paredzētās infrastruktūras pilnveidošana atbilstoši starptautiskajiem normatīviem, kā arī teritorijas labiekārtošana plānveidīgai attīstībai saskaņā ar projektā "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" izvirzītajiem mērķiem kā centrālā futbola laukuma rekonstrukcija starptautiskajiem standartiem. Tāpat plānota futbolam paredzētās ziemas infrastruktūras izveidošana un komercdarbības nodrošināšana, administratīvo un biroja telpu izveide.

Parakstot nodomu protokolu, puses apņemas gan kopīgi, gan atsevišķi savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo abpusējo atbalstu, tajā skaitā finansiālu, gan Daugavas stadiona infrastruktūras uzturēšanā un spēļu organizēšanā, gan LFF organizēto spēļu un citu pasākumu nodrošināšanā atbilstoši kalendārajiem grafikiem, LFF, UEFA un FIFA noteiktajām infrastruktūras prasībām.

"Daugavas stadions vēsturiski ir bijis futbola mājvieta un šī sadarbība ir vērsta, lai stadiona teritorija kļūtu par Latvijas futbola centru, kurā notiek visaptveroša futbola attīstība no futbola administrācijas un ikdienas treniņprocesiem līdz starptautiskajām spēlēm. Šāda sadarbība ne tikai veicinās futbolam paredzētās infrastruktūras kvalitatīvu uzturēšanu un pilnveidošanu, bet arī visas teritorijas efektīvu izmantošanu un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu," atzīst Elmārs Martinsons.

Nodomu protokols stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

--

Informāciju sagatavoja:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"
Foto: Izglītības un zinātnes ministrija