Divu dienu garumā – 4. un 9. septembrī – eksāmenus kārtoja C-LFF licences treneru izglītības programmas šīgada otrā sasaukuma dalībnieki, kā rezultātā kāroto licenci ieguva 19 pašmāju futbola speciālisti. Pirms tam augustā licenci saņēma 23 pirmās apmācību grupas studenti.

Apmācību ietvaros topošie speciālisti apguva sekojošas tēmas - fizioloģija, fiziskā sagatavotība futbolā, psiholoģiskā sagatavotība, sportistu uzturs un režīms, apmācību un treniņu procesa teorija, metodika un prakse, darba plānošana un dokumentācija, vecumposmu īpatnības, trenera personības raksturojums, futbola principi - tehnikas un taktikas klasifikācija, vārtsargu sagatavotība, pirmā palīdzība, mūsdienu datorprogrammu izmantošana futbolā, nometņu mācība, meiteņu-sieviešu futbols, futbola čempionātu un turnīru sistēma Latvijā.

Kursu noslēgumā studentiem bija jāpārvar pēdējais pārbaudījums - teorētiskais eksāmens. Tajā studenti mutiski atbildēja uz eksāmena pieņemšanas komisijas jautājumiem. Komisijas sastāvā bija Jurijs Andrejevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Egons Brants, Romāns Kvačovs un Kirils Buravcevs.

Uzdotie jautājumi skāra tēmas, kas ietilpa kursu programmā, kā arī ir saistītas ar studentu pašreizējo un plānoto profesionālo darbību. Apkopojot studentu uzrādītos rezultātus teorētiskajā eksāmenā, LFF Izglītības nodaļa nolēma piešķirt C-LFF futbola treneru kategoriju sekojošiem speciālistiem:

Patriks Ancāns, Jeļena Belova, Ģirts Boks, Ivars Caune, Georgijs Čižovs, Jānis Daugulis, Emīls Dobrājs, Jānis Jaunzems, Armīns Kaniņš, Ivars Kļaviņš, Pāvels Kozlovs, Vladislavs Lobanovs, Deivis Pilacs, Mārtiņš Pluģis, Māris Riherts, Aivis Romanovskis, Juris Slavēns, Viktorija Vengreviča un Sergejs Vorobjovs.

LFF jaunajiem treneriem novel ar lielu atbildību izmantot kursu laikā iegūtās zināšanas un allaž lūkoties pēc jaunām iespējām, kā bagātināt savu pieredzi un iemaņas futbolistu apmācīšanā!

Ikvienu interesentu, kuru saista C-LFF futbola trenera licences iegūšana, aicinām sazināties ar LFF Izglītības nodaļas metodiķi Kirilu Buravcevu - +371 29849774, kirils.buravcevs@lff.lv.

C-LFF licence ļauj trenerim patstāvīgi darboties bērnu futbolā līdz U-12 vecumam, kā arī būt galvenā trenera asistentam jauniešu futbolā līdz U-18 vecumam. Treneris ar šo licenci var būt arī galvenā trenera asistents Otrās līgas klubā, kā arī darboties meiteņu un sieviešu futbolā līdz Sieviešu futbola līgas galvenā trenera asistenta līmenim.