22.marts. 2016. 16:23

Otrdien, 22. martā, Latvijas Futbola federācijas (LFF) telpās norisinājās kārtējā LFF Valdes sēde, kuras gaitā tika diskutēts par Krišjāņa Kļaviņa kandidatūras atbilstību 29. aprīlī paredzētajām LFF prezidenta amata vēlēšanām, gaidāmo 29. aprīļa LFF Kongresu, LFF MTC "Staicele" darbību un 2016. gada darba plānu, kā arī projekta "Futbola mājas" realizāciju un finanšu izlietojumu.

LFF Valde, vērtējot K. Kļaviņa kandidatūras atbilstību LFF prezidenta amata vēlēšanām, dalījās viedokļos par LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas 19. februāra lēmumiem attiecībā uz prezidenta un valdes kandidātu pieteikumiem, kā arī par LFF Disciplinārlietu komisijas pozīciju, ka tās ieskatā K. Kļaviņš nevar tikt apstiprināts par LFF prezidenta amata kandidātu. Pēc viedokļu apmaiņas Valde secināja, ka K. Kļaviņa kandidatūra prezidenta amatam ir tikusi izvirzīta tādā procesuālā kārtībā, kāda noteikta LFF Statūtos, turklāt LFF vērtējumā ir jārespektē tie federācijas biedri, kuri likuši savu parakstu zem šīs personas kandidatūras izvirzīšanas LFF prezidenta amatam. LFF Valde ar savu lēmumu iekļāva K. Kļaviņu gaidāmā Kongresa prezidenta amata kandidātu sarakstā.

Vienlaikus LFF Valde uzskata, ka iepriekš LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas, kā arī LFF Disciplinārlietu komisijas apkopotā informācija par K. Kļaviņa iespējamajām darbībām nepārprotami apliecina, ka šī persona nav cienīga stāties LFF prezidenta amatā, tāpēc federācija uzskata par savu pienākumu biedriem un sabiedrībai izskaidrot LFF rīcībā esošo informāciju par šo futbola sabiedrības izvirzīto LFF prezidenta amata kandidātu.

LFF VALDES PAZIŅOJUMS PAR KRIŠJĀŅA KĻAVIŅA KANDIDATŪRU LFF PREZIDENTA VĒLĒŠANĀM

Valde vienbalsīgi apstiprināja 29. aprīļa LFF Kongresa darba kārtību, ar kuru šonedēļ tiks iepazīstināti visi federācijas biedri.

Tāpat 22. marta LFF Valdes sēdē LFF Infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs Vladimirs Žuks iepazīstināja pārējos Valdes locekļus ar LFF mācību un treniņu centra (MTC) "Staicele" 2015. gada darbības atskaiti un 2016. gada plāniem. Ar LFF MTC "Staicele" attīstības raksturojumu Valdi uzrunāja arī tā direktors Jānis Bakmanis, pamatojot nepieciešamību rast iespēju finansēt centra labiekārtošanu, ieviešot tajā ēdināšanas centru. LFF Valde lēma uzdot LFF Finanšu komitejai līdz nākamajai Valdes sēdei izvērtēt LFF MTC "Staicele" lūgumu sniegt LFF finanšu garantiju 350 000 EUR kredīta ņemšanai "Staiceles" bāzes ēdināšanas bloka izveidei.

Valdes sēdes noslēgumā V. Žuks, pieaicinot ar projektu strādājošo darba grupas locekli Guntaru Indriksonu, sniedza atskaiti par rekonstrukcijas projekta "Sporta komplekss Kr. Barona ielā 116a, Rīgā" realizāciju, specifikācijām un finanšu izlietojumu. Valde atskaiti pieņēma zināšanai.

 Valdes sēdes protokols

Nākamā LFF Valdes sēde nozīmēta uz 2016. gada 21. aprīli LFF telpās.


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti