6.oktobris. 2015. 12:00

Sešām Latvijas Futbola federācijas (LFF) klubu atbalsta programmām 2015. gadā novirzīti kopumā 201 422,84 EUR, kas vērsti uz LFF biedru un futbola klubu pasākumu, treneru tālākizglītības, inovatīvo projektu, mazā inventāra, sieviešu futbola klubu, kā arī futbola vārtu un laukumu atbalsta nodrošināšanu.

LFF atbalsta programmas dod iespēju reģionālajiem futbola centriem un klubiem dažādot sava futbola inventāra klāstu, bagātinot treniņu procesu, uzlabot kopējā kluba līmeni un infrastruktūru, organizēt futbola vidi attīstošus pasākumus, atvieglot savu ikdienas budžetu un gūt atbalstu kreatīvu futbola attīstības ideju realizēšanai.

Pasākumu atbalsta programmas budžets šogad bija 10 847 EUR, atbalstot 34 ar futbolu saistītus pasākumus, kuros kopumā iesaistīti vairāk nekā 20 000 futbolistu. Šajā programmā LFF līdzfinansējuma izlietošana ir atļauta apbalvošanas, sporta bāzu īres un tiesnešu darba apmaksas segšanai.

Treneru tālākizglītības programma aptvērusi 5780 EUR, atbalstu iegūstot 14 dažādu klubu treneriem LFF, LTTC, LSPA, VISC un citu speciālistu vadītas apmācības nodrošināšanai. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt un motivēt trenerus paaugstināt savu kvalifikāciju, kas ļautu treneriem un organizācijām veicināt kvalitatīvu treniņprocesu organizēšanu. Šīs programmas ietvaros LFF sedz daļēju vai pilnu tālākizglītības pasākumu dalības maksu, kā arī sedz dalības maksu tāda rakstura tālākizglītības pasākumiem, kas ir saistoši trenera amatam.

Inovatīvo projektu atbalsta programmas vajadzībām šogad izlietoti 2738 EUR, ko saņēmuši septiņi dažādi klubi. Programma ir paredzēta klubu darbības veicināšanai, attīstīšanai un popularizēšanai, bet finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt klubu ideju un radošo projektu realizāciju, nodrošinot to norisi augstā kvalitātē.

Tikmēr 26 500 EUR budžets bijis Mazā inventāra atbalsta programmas nodrošināšanai, realizējot 69 atsevišķus atbalsta projektus summās no 300 līdz 1000 EUR. Klubiem naudas summas inventāra iegādei tiek piešķirtas, balstoties uz koeficientu, kura noteikšanai tiek izmantota kluba pārstāvēto komandu dalība LFF rīkotajās sacensībās 11 pret 11, 8 pret 8, 6 pret 6, sieviešu un meiteņu futbolā.

Futbola vārtu un laukumu atbalsta programmā 2015. gadā izlietoti 138 407,84 EUR, no kuriem 116 772 EUR vienādās daļās izlietoti 60x40 metru futbola laukumu uzklāšanai pie Balvu Valsts ģimnāzijas (organizācija – Balvu Sporta centrs) un Purvciema ielā 38 (organizācija – Rīgas Klasiskā ģimnāzija). Pārējā summa novirzīta kopumā 20 futbola vārtu iegādei 17 organizācijām.

Savukārt Sieviešu futbola klubu atbalsta programmas realizēšanai izlietoti 17 150 EUR, kas piešķirti 28 komandām, atvieglojot to izmaksas dalībai Sieviešu Futbola līgā, Sieviešu Futbola pirmajā līgā un jaunatnes sacensībās U-10, U-12 un U-14 vecuma grupās. Šī atbalsta programma realizēta otro gadu ar mērķi finansiāli atbalstīt sieviešu futbola klubus un veicināt sieviešu futbola attīstību, atbalstot tos klubus, kas piedalās LFF organizētajās sacensībās. Atbalsts pārsvarā virzīts uz transporta un laukuma īres izmaksu segšanu, kā arī inventāra iegādi.

 2015. gada LFF atbalsta programmu kopsavilkums

LFF arī turpmāk centīsies piedāvāt saviem biedriem un klubiem iespēju pretendēt uz dažādām atbalsta programmām un apzinās iespējas bagātināt iespējamā atbalsta klāstu, apjomu un dažādību.

LFF atbalsta programmas


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti