5.februāris. 2016. 13:45

Latvijas Futbola federācija (LFF) sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru līdz ar 2016. gada februāri ievieš jaunu izglītības programmu, kas veltīta futbola organizācijas vadības iemaņu izkopšanai. Futbola organizācijas vadības izglītības programma kā pilotprojekts šogad tiek piedāvāta pirmoreiz, tajā aicinot savas prasmes bagātināt kā LFF reģionālo futbola centru vadītājiem, tā arī LFF darbiniekiem, futbola akadēmiju vadītājiem un Latvijas pirmā līmeņa futbola klubu vadītājiem.

Ar šo programmu LFF vēlas nodrošināt kvalitatīvu tās dalībnieku izglītošanu līderības un sporta organizācijas vadības jautājumos, tādējādi veicinot futbola organizāciju attīstību. Šī programma dos iespēju apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaņas futbola organizācijas dibināšanā un darbības nodrošināšanā.

 Futbola vadības izglītības programmas rīkotāju tikšanās

Dalība programmā piedāvās attiecīgajās jomās atzītu profesionāļu vadībā apgūt sporta organizācijas dibināšanu un vadīšanu, sporta tiesības, vadības psiholoģiju, tirgzinības, finanšu vadību, sabiedriskās attiecības un futbola vēsturi/kultūru.

Starp izglītības programmas nodarbību lektoriem būs tādi savu jomu profesionāļi kā Biruta Luika, Roberts Ginters, Juris Baumanis, Ilze Āķe-Vīksne, Dainis Kazakevičs, Natālija Dieviņa un Gudrīte Daukste, kā arī citi kompetenti lektori, kuru identitātes pašlaik tiek turētas noslēpumā.

Edgars Pukinsks, LFF izpilddirektors: “Mūsu futbola vides attīstīšana gan no klubu, gan reģionu skatupunkta pēdējos gados ir izteikta LFF prioritāte, kurā aktīvs ikdienas darbs ar konkrētu vīziju tiek ieguldīts jau vairāk nekā četru gadu garumā. Šajā laikā esam daudz paveikuši, ieviešot Latvijas futbola klubu gradāciju četros dažādos līmeņos un dažādas atbalsta programmas, kas ir pielāgotas attiecīgās klubu kategorijas ikdienas vajadzībām un attīstības potenciālam. Latvijas futbola struktūras attīstīšanā esam ļoti daudz ieguldījušies, tāpēc ir tikai loģiski piešķirt īpašu uzmanību arī Latvijas futbola vides cilvēku izglītošanai kompleksos organizācijas vadības jautājumos. Esam pārliecināti, ka šī izglītības programma sekmēs pašu klubu atdevi un vēlmi gūt maksimālu labumu no futbola pievienotās vērtības, un tas mums nākotnē šo izglītības programmu ļautu paplašināt un attīstīt. Sadarbojoties ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru, saskatām lielas perspektīvas gan personīgo attiecību aspektā, gan pieredzes apmaiņā ar nozares speciālistiem.

Mācības norisināsies no 29. februāra sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru un ilgs līdz jūnija vidum, kad pēc attīstības plānu prezentēšanas programmas absolventi iegūs apgūtās zināšanas apstiprinošu apliecību.


Latvijas Futbola federācija
Attēlā - daļa no izglītības programmas vadības komandas tikšanās reizē 5. februārī

Saistītie raksti